חזון האגודה

| שתף |

חזון אגודת הסטודנטים תשע"ה

אגודת הסטודנטים במכללת זינמן, כגוף הנבחר על ידי הציבור, תפעל למען ישום הצרכים האקדמיים, הכלכליים והתרבותיים של הסטודנטים במכללה, ותהווה גוף איכותי, משמעותי ובעל השפעה.

אגודת הסטודנטים תייצג את העמדות והיעדים הסטודנטיאלים מול המוסדות במכללה ומחוצה לה, למען שמירה וקידום של מעמד הסטודנט ורווחתו, ותפעל למימוש והעצמת יוזמות הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים תתנהל תוך שקיפות מלאה, ראייה מערכתית כוללת והקפדה על כללי המנהל התקין.

חברי האגודה יהיו קשובים לציבור הסטודנטים באופן מתמיד ובלתי אמצעי, תוך שימת הדגש על היחס האישי לכל סטודנט וסטודנט.

כחלק מתפיסת המציאות בה פועלת האגודה ומתוך עולמם הערכי של חברי הועד תוביל ותיזום האגודה פרויקטים חברתיים וקהילתיים, תשמש כלי להעצמת אוכלוסיות שונות ותפעל למען קירוב בין המגזרים השונים הבאים בשערי המכללה, ברוח הסובלנות וקבלת האחר.